NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY vás pozýva zapojiť sa do štvrtého kola grantového programu Nápad pre 3 generácie.

Podporené nápady:


 • Voda a život - suchá záhrada v Komoči

  Záhradka v centre dediny, ktorá je krásna, ale nepotrebuje dennodenné zavlažovanie? Áno - xerogarden! Rastlinky, ktoré kvitnú a ponúkajú svoju krásu, kvety, prípadne aj vôňu a liečivý účinok a vďaka špeciálnej úprave povrchu využívajú vody z pôdy. Ponúkajú potravu včelám a hmyzu - ďalšia výhra pre nás a naše životné prostredie, keďže bude med a nemusia sa používať pesticídy. Oteckovia pripravia terén, deti natrú drevený materiál moridlom, z ktorého dedkovia poskladajú informačnú tabuľu. Babičky podľa svojich dlhoročných záhradkárskych skúseností vyberú rastliny, ktoré sa môžu pestovať v suchej záhrade, mamičky a detičky pomôžu pri vysádzaní. Tento projekt obohatí v prvom rade život komunity v našej obci. Projekt bude realizovaný v doposiaľ nevyužitej časti parku v centre dediny.

  Výška grantu: 1700 € + Prémia 1000 €

  Komoča

  Projekt podal: Obec Komoča

 • Pojazdná knižnica

  Hlavným cieľom projektu je vytvoriť verejne prístupnú pojazdnú knižnicu s náučnou a motivačnou literatúrou. Jej cieľom by bolo združiť, sprostredkovať a sprístupniť knihy plné praktických rád (ako postupovať pri výbere povolania, ako sa správať na pohovore, ako komunikovať, ako byť úspešný, atď.) ako aj inšpiratívne príbehy úspešných a zvýšiť tak šance ľudí zo sociálne znevýhodnených skupín dobre sa zamestnať a zlepšiť tak kvalitu svojho života.

  Výška grantu: 850€

  Projekt podal: OZ Inšpirujme svet

 • Edukačná včelnica Čadca

  Cieľom projektu je vybudovať v meste Čadca prvú edukačnú včelnicu, ktorá umožní deťom ako aj dospelým zažiť, aké je to byť aspoň na chvíľu skutočným včelárom. Návštevníci budú mať príležitosť nazrieť do úľa a sledovať dianie v úli, zistiť viac o živote tohto pre človeka a prírodu dôležitého opeľovača. Cieľom je vytvoriť komunitné enviromentálne zážitkové a vzdelávacie centrum, kde sa návštevníci dozvedia o význame včiel, o práci včelára, ktorú si môžu aj sami vyskúšať. Projekt bude spájať generácie aj počas workschopov - výroba sviečok, práca s včelími produktmi.

  Výška grantu: 1700€

  Čadca

  Projekt podal: OZ Pro Bonum

 • Záhradka mnícha v ZOBORSKOM KLÁŠTORE

  Cieľom je obnova záhradky mnícha tak, ako ju mnísi mali v 17. storočí založenú. Do budovania záhrady sa zapoja okrem členov OZ, žiakov miestnych škôl, odborníkov z Nitrianskych univerzít,ochrany prírody. Názorná ukážka živých rastlín bude nadväzovať na sprievodcu areálom ZOBORSKÉHO KLÁŠTORA, ktorý návštevníkovi dovoľuje využitím 3D modelu za pomoci rozšírenej reality vstúpiť do stredovekého kláštora. Rozšírená reality nám v záhradke mnícha pomocou aplikácie dovolí na mobilnom telefóne spoznať pestované rastliny, ich využitie v kláštornej lekárni či kuchyni. Do projektu budú zapojení emeritní profesori miestnych univerzít, Archeologického ústavu SAV, žiaci a študenti ako i členovia nášho spolku. Bude potrebné pripraviť pôdu v záhradke na výsadbu, zadovážiť rastlinný materiál, zasadiť ho, starať sa oň počas vegetačného obdobia. Mobilná aplikácia návštevníkom záhradky zobrazí 3D priestor v rozšírenej realite s využitím technológie ARkit. Namierením mobilného zariadenia (mobil, tablet) na marker pri vstupe do záhradky, sa zobrazia rastliny pestované mníchmi, ich využitie a úprava pre potreby kláštora. So sprievodným komentárom zažijete nie len reálny zážitok v záhradke mnícha, ale i virtuálny zážitok vstupom do 17. storočia pomocou 3D rozšírenej reality. Areál je navštevovaný nie len pacientmi nemocnice, ale i obyvateľmi Nitry a turistami. Konajú sa tu v spolupráci s mestom duchovné,spoločenské,kultúrne i športové podujatia.

  Výška grantu: 2100€

  Zobor

  Projekt podal: OZ Zoborský skrášľovací spolok

 • Učme sa navzájom - experiment je zážitok

  Predkladateľ projektu Jozef Beňuška z GVPT v Martine plánuje v rámci projektu: - spojiť aktívnych, zanietených učiteľov s cieľom vytvoriť databázu zaujímavých návodov na žiacke bádateľské aktivity, - umožniť otestovanie vytvorených návodov vo vlastných školách - zapojiť do projektu žiakov zúčastnených škôl, - prezentovať vytvorené aktivity na učiteľských stretnutiach, - poskytnúť vytvorené materiály učiteľom fyziky na iných školách. Finančné prostriedky budú použité na nákup pomôcok a zariadení, ktorými môžeme

  • moderne prezentovať,
  • overiť plánované aktivity,
  • vytvoriť pomôcky na pomocou 3D tlače.
  3. generácie
  Najstaršiu generáciu tvoria 83 ročný Ivan Šabo a 61 ročný Jozef Beňuška. Obidvaja dlhobobo pracujúci s mládežou z celého Slovenska v Centre popularizácie fyziky pri GVPT v Martine. Strednú generáciu tvoria učitelia zo škôl, ktorí sa projektu zúčastnia. Najmladšiu generáciu tvoria žiaci škôl, na ktorých sa budú vytvorené aktivity realizovať.

  Výška grantu: 2000€

  Martin

  Projekt podal: Gymnázium Vilama Paulinyho-Tótha v Martine

 • Spoločne pre nás

  Našim zámerom je vysadiť park. Park vysadia deti spoločne so svojimi rodičmi a starými rodičmi. Tento park sa bude nachádzať na mieste, kde v minulosti bola skládka odpadu a aj v súčasnosti sa sem tam objaví, avšak obec ju priebežne likviduje. Takto bude mať projekt hneď niekoľko prínosov. V prvom rade sa utužia vzťahy a deti spolu so svojimi rodinami vybudujú niečo, čo vydrží desaťročia. Ďalej sa realizáciou parku prispeje k zamedzeniu tvorenia nelegálnej skládky odpadu. V neposlednom rade sa skultúrni plocha, ktorú budú môcť využívať občania a návštevníci obce na rekreáciu a oddych.

  Výška grantu: 1500€

  Oravský Podzámok

  Projekt podal: Obec Oravský Podzámok

 • Kultúrne centrum Streženice

  Projekt "Kultúrne centrum Streženice" má za cieľ vybudovať malé komunitné a kultúrne centrum v obci, ktoré by obyvateľom ponúklo rôzne voľnočasové aktivity a vylákalo ich z ich domovov ku komunitnému životu. Cieľom je v obci začať tradíciu klavírnych koncertov dobrovoľníkov zo Streženíc vďaka kúpe klavíra do Domu kultúry. Okrem toho sa zrealizujú pre rodiny kreatívne poobedňajšie workshopy či prednášku fyzoioterapeuta pre správne športové cvičenie všetkých vekových kategórií. Veríme, že projekt podporí aktívne stretávanie sa obyvateľov obce a využívanie zmysluplných voľnočasových aktivít.

  Výška grantu: 1700€

  Streženice

  Projekt podal: OZ Maximum 4 Streženice

 • Keď putovali Slováci

  V roku 2020 si pripomenieme sté výročie konca vysťahovaleckého prúdu, ktorý masívne zasiahol aj náš národ a navždy ovplyvnil vývoj slovenských dejín. Rok 1920 totiž považujú viacerí historici za pomyselnú bodku za najväčšou vlnou emrigrácie z našej krajiny. Za účelom lepšieho pochopenia súčasnosti pripraví ŠOK interaktívnu výstavu, zameranú najmä na mládež a priblíži aké pomery viedli našich predkov k opusteniu vlasti a čo život vysťahovalca znamená. Poukážeme na osobnosti, ktoré vyrástli v zahraničí, ale aj na život bežných Slovákov za hranicami. Cieľom projektu je zrozumiteľným a ilustratívnym spôsobom priblížiť dôvody a dôsledky migrácie, ako aj poukázať na vývoj nášho národa. Okrem interaktívnej výstavy, realizovanej na frekventovanom priestranstve v Nitre, bude výstupom aj edukatívna brožúra. Zmyslom projektu je prepojiť skúsenosti zrelej generácie a odovzdať ich nastupujúcim generáciám.

  Výška grantu: 1500€

  Projekt podal: OZ ŠOK

 • Oflajn - medzigeneračný a pomáhajúci trenčiansky mestský kvíz

  Oflajn je mestský kvíz spájajúci ľudí rôzneho veku, profesií a záujmov. Na podujatiach v Galérii Vážka na Mierovom námestí spravidla päťčlenné tímy odpovedajú na otázky o histórii a súčasnosti Trenčína. Pestro formulované a vizuálne pútavo spracované úlohy podporujúce spoluprácu v tíme súvisia s tradíciami, priemyslom, umením, športom, či osobnosťami kraja, ale aj s rôznymi občianskymi iniciatívami a priestormi, kde sa odohráva aktuálne spoločenské dianie. Cieľom je stretnúť sa, niečo sa naučiť a spolu pomôcť dobrému nápadu. Štartovné 3€ asi stovky účastníkov je vždy darom vybranému neziskovému subjektu. Dôležitým aspektom projektu je, že kvízy sa pripravujú s tímom dospelých aj stredoškolákov. Dobrovoľníci sa podieľajú na tipoch na otázky, príprave miestnosti, propagácii podujatí, moderovaní a neraz niečo napečú a prinesú, čo dodáva podujatiam príjemný charakter.

  Výška grantu: 2000€

  Trenčín

  Projekt podal: Nezisková organizácia Voices

 • Levanduľová záhrade pre včely a užitočný hmyz

  Iste ste si postrehli, že v dôsledku chemických postrekov, klimatických zmien a negatívnych zásahov do prírody každoročne klesá počet včiel a ich existencia je ohrozená. Projekt podporuje zachovanie včelárstva a rozvíja komunitné včelárstvo medzi tromi generáciami. Mladí i starší sa naučia ako funguje včelárska práca a presvedčia sa aj o tom, že včelie produkty nie sú samozrejmosťou. Vybudujeme levanduľovú záhradu na podporu už fungujúcich včelích úľov, na podporu rozmnožovania a zachovania včiel. Heslo projektu je: Kde sú včely, tam je život. OZ vybuduje aj levanduľovú záhradu s počtom 500 ks levandúľ. Levanduľová záhrada bude mať okrem hospodárskeho úžitku pre včely a motýle aj relaxačný úžitok, t.j. verejnosť ju bude môcť využívať na príjemný piknik, milé rodinné spomienkové fotenie a iné využitie.

  Výška grantu: 1600€

  Projekt podal: OZ Protect Work

 • Prácou a športom k integrácií a budovaniu komunity

  Deti a mládež z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia - hmotnej núdze a životného minima, často krát z rozvrátených rodín potrebujú podnetné a bezpečné prostredie pre rozvoj osobnosti. Športový a hrací areál na Dolnej ulici v Kremnici poskytuje podnetné prostredie s cieľom eliminácie patologických javov a rozvoja osobnosti v oblasti duchovnej, duševnej a telesnej, ako aj života v miestnej komunite. Projektom "Prácou a pohybom k integrácií a budovaniu komunity" sa poskytne deťom, mládeži a rodičom a ich starým rodičom možnosť zmysluplného a bezpečného trávenia voľného času cez adaptačné, motivačné a pohybové aktivity, športové podujatia, krúžky a času strávenom pri zdravom pohybe a práci- integrácia detí od detského veku.

  Výška grantu: 1750€

  Projekt podal: OZ eMKLub

 • FeUm 20 - Festival Umenia 2020

  FeUm 20 - Cieľom FeUm 20 (Festival Umenia 2020) je prispievať k tomu, aby sa občania Tisovca a okolia zbližovali,zúčastnili, ale aj zapojili do všetkých pripravovaných kultúrno - spoločenských podujatí v rámci festivalu. Festival ponúkne pódium miestnym, regionálnym amatérskym umeleckým zoskupeniam, ale aj jednotlivcom rôzneho žánru a bude sa skladať z viacerých dní. Zámerom je inšpirovať a podnecovať ľudí k aktivite, ponúkať alternatívu trávenia voľného času prostredníctvom inovatívnych a kreatívnych foriem, vzdelávacích, ale aj relaxačných kultúrnych podujatí. Festival prinesie inovatívne formy práce s publikom v oblasti súčasného umenia. Zámerom je inšpirovať a podnecovať ľudí k aktivite, ponúkať alternatívu trávenia voľného času.

  Výška grantu: 1100€

  Projekt podal: OZ TisArt

 • Inovatívne vzdelávacie aktivity v komunite

  Inovatívne vzdelávacie aktivity v komunite budúcich pedagógov, rodičov a starých rodičov a detí predškolského veku
  Cieľom nášho projektu je:

  • sprístupniť rodičom, starým rodičom a širokej verejnosti výhody inovatívneho a rešpektujúceho vzdelávania detí formou workshopov, odborných prednášok a otvorených hodín,
  • zriadiť krúžky pre deti vo veku 3 až 6 rokov s cieľom podávať konkrétne vedomosti a získať v danej téme základné zručnosti rešpektujúcim a zážitkovým spôsobom vzdelávania v pripravenom a špeciálnymi pomôckami vybavenom priestore (napr. Krúžok "Malý cestovateľ" ponúkne deťom každý týždeň spoznať, zažiť, precestovať, ochutnať, nakresliť, vyrobiť jeden kontinent).
  Jednotlivé aktivity budú viesť vyškolení dobrovoľníci z radu študentov stredných a vysokých pedagogických škôl. Takýmto spôsobom sa im ponúkne možnosť rozšíriť si svoje teoretické vedomosti a pedagogické spôsobilosti a umožníme im získať priamu prax v inovatívnom spôsobe vzdelávania.

  Výška grantu: 1700€

  Projekt podal: OZ S láskou pre radosť

 • Vytvorme teplo našej komunity

  Obec prevádzkuje menšiu nehnuteľnosť ,,Klubovňa,, ktorá sa využíva na stretávanie jednotlivých komunitných skupín v obci. Sú to napríklad deti, mládež, dospelí, seniori ale aj široká verejnosť. Táto budova bola obcou čiastočne zrekonštruovaná a tak pripravená na pravidelné stretávanie spomínaných skupín. Obec však zo svojich zdrojov nedokázala zabezpečiť dostatočné vykurovanie cez zimné obdobie. Z toho dôvodu je stretávanie jednotlivých skupín v zime obmedzené. Cieľom projektu je utužovanie komunity a zvýšenie záujmu vytvárať aktívny komunitný život v obci. Obsahom projektu je oprava kúrenia v Klubovni tak, aby bolo počas zimy zabezpečené teplo a v nadväznosti na to zorganizovať podujatie ,,Teplo našej komunity", kde budú mať naši občania možnosť naučiť sa, ako si správne uštrikovať teplé ponožky alebo ako si svojpomocne vyrobiť deku.

  Výška grantu: 2000€

  Zubrohlava

  Projekt podal: Obec Zubrohlava

 • Spolu v dobrom aj v zlom

  Projekt zameraný na podporu a spoluprácu všetkých generácií. Aktivity sú určené jednotlivcom, skupinám a rodinám žijúcich na území Prešovského kraja s cieľom podporiť rodiny s malými deťmi, rodiny v nepriaznivej životnej situácii, rodiny, ktoré sa starajú o seniorov v domácom prostredí alebo o členov rodiny, ktorí vyžadujú špeciálnu starostlivosť alebo majú iné znevýhodnenie, opusteným seniorom, seniorom v denných stacionároch či zariadeniach pre seniorov s celoročnou prevádzkou. Cieľom projektu je tiež podporiť profesionálnych rodičov alebo rodiny s osvojenými deťmi. V rámci projektu sa bude organizovať niekoľko kľúčových aktivít, ktoré budú tematicky zamerané tak, aby na nich spolupracovali cieľové skupiny navzájom. Pôjde najmä o nasledovné:

  • prednášky s odborníkmi s možnosťou poradiť sa priamo so svojim konkrétnym problémom
  • kurzy a krúžky , najmä pohybové
  • spoločné besedy na rôzne témy týkajúce sa spoločenského života pričom budú zamerané na kontrast života "v minulosti a dnes

  Výška grantu: 1200€

  Projekt podal: OZ Rodinné centrum V dobrom aj v zlom

 • Na bicykli za veľkým snom

  Cieľom je zorganizovať druhý ročník memoriálu v cyklistike na počesť zosnulého rodáka, čestného občana, vlajkonosiča a bronzového paraolympionika z Londýna, účastníka 4 paraolympiád, držiteľa ceny fair play a víťaza mnohých svetových súťaží MS a ME v cyklistike Vladka Janovjaka. Predchádzajúca akcia bola veľmi úspešná a preto sa rozhodli akciu organizovať každoročne. Na memoriáli sa zúčastnili paraolympionici svetového formátu ako Veronika Vadovičová, Radko Malenovský, Janko Gálik s Jurajom Prágerom, cyklo tréner Braňo Režnák a bývalý Vladkov pilot Robo Mitošinka. Svoju účasť prisľúbili aj v nasledujúcom roku. Zámer projektu je podpora pohybu a zdravého životného štýlu, utuženie priateľských vzťahov v komunite, relax, pohybové aktivity pre deti. Uctiť si pamiatku vynikajúceho športovca, paraolympionika a nášho rodáka. Spropagovanie cyklistiky a dať priestor aj handicapovaným a zdravotne znevýhodneným cyklistom. Výťažok zo štartovného chceme venovať telesne postihnutému chlapcovi z miestnej komunity, ktorý potrebuje každé euro na svoju liečbu.

  Výška grantu: 1200€

  Projekt podal: OZ Antistres centrum

 • Deti na včelnici

  Komunitná včelnica sa nachádza v obci Povina v okrese Kysucké Nové Mesto. Včelári z miestneho zväzu ju svojpomocne budujú, zveľaďujú a organizujú tu rôzne aktivity pre širokú verejnosť. Týmto projektom chcú na komunitnej včelnici zorganizovať sériu vzdelávaní pre deti a mládež z blízkeho okolia. Spolupracovať budú pri tom s členmi organizácie, ktorí sú zväčša dôchodcovia. Do spolupráce zavolajú miestne školy okresu Kysucké Nové Mesto, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa podobných aktivít. Záujem realizovať podobný projekt vyjadrili aj organizácie s ktorými OZ spolupracuje- drotári, únia žien a únia slabozrakých a nevidiacich. Na včelnici včelári a organizácie zorganizujú sériu vzdelávaní pre deti a mládež o témach včelárstva, bylinkárstva, drotárstva a ekológie.

  Výška grantu: 1700€

  Povina

  Projekt podal: OZ Základná organizácia slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto

 • Rozozvučme KRASŇANY!

  Rozozvučme KRASŇANY! OZ Stará jedáleň na Peknej ceste v Bratislave má v pláne pred budovou zrealizovať vonkajšie pódium s výsadbou zelene okolo neho, aby na ňom mohli organizovať koncerty, divadlá alebo letné čítanie kníh. Alebo aby ste si tam mohli len tak posedieť a v kľude oddýchnuť. Podporte náš zámer, ktorý chceme zrealizovať svojpomocne. Oživme spolu tento priestor a vnesme do neho dušu. Do realizácie sa zapoja mladí ľudí z komunity ako aj blízkeho internátu a tiež miestni dobrovoľníci a dôchodcovia z blízkej Krasňanskej besedy - svojpomocne sa budú pod odborným vedením realizovať stavebné bežné práce, propagácia brigád a pod.

  Výška grantu: 1700€

  Krasňany

  Projekt podal: OZ Stará jedáleň

Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.