NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY vás pozýva zapojiť sa do štvrtého kola grantového programu Nápad pre 3 generácie.

POŠTOVÁ BANKA vás pozýva zapojiť sa do šiesteho kola grantového programu Nápad pre 3 generácie. Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva.

POŠTOVÁ BANKA poskytne finančné prostriedky na realizáciu grantov, ktoré majú zmysel pre komunitu, na ich realizácii sa budú spolu podieľať minimálne 2 generácie a nápady budú originálne a trvalo udržateľné.

Celkovo rozdelíme až 30 000 Eur.

Prihláste svoj dobrý nápad do 02.11.2021 a získajte finančné prostriedky až do výšky 2 500 Eur na jeho realizáciu.

Podporené projekty v roku 2020


 • Záhrada Pavla Jozeffyho

  Záhrada Pavla Jozefyho je projekt, ktorý v sebe spája viacero iniciatív. V prvom je jeho cieľom vytvorenie komunitnej a medzigeneračnej spolupráce obyvateľov mesta, ktorá by viedla na jednej strane k učeniu motorických zručností a praktických vedomostí - ako napr. ako používať motyku a rýľ, ako strihať stromy, ako sa starať o rastliny, ako spracovať ovocie, ako používať bylinky; ale na druhej strane by viedla k využitiu a oceneniu vedomostí seniorov. V druhom rade je cieľom prakticky viesť deti ku ekologicky udržateľnému životu bez odpadu. Tretím cieľom je upriamiť pozornosť obyvateľov mesta na lokálne zdroje potravy (napr. sadením zeleniny ktorá v našej lokalite vyrastie, bylinkovou záhradkou, ale aj vysadením lokálnych odrôd ovocných stromov a kríkov). Záhrada Pavla Jozeffyho bude prístupná pre deti zo základnej školy, ale aj pre škôlku a pre deti a mladistvých žijúcich v Detskom domove. Na projekte budú spolupracovať seniori žijúcich v meste, ale aj seniori z Domova sociálnych služieb, ktorý sa nachádza veľmi blízko záhrady. Financie z tohto grantu budú využité vo veľkej miere na prípravu záhrady k používaniu, keďže záhrada sa nachádza na svahu kopca, takže je nutné vytvoriť terasové záhradky, ktoré musia byť spevnené a schody, ktoré by umožnili prístup k terasám. V ďalšom kroku sa už spoločne s deťmi, ich rodičmi a seniormi vysadia nové ovocné stromy a kríky lokálnych odrôd. Záhrada bude pomenovaná po Dr. Pavlovi Jozeffym, pretože v 19.storočí bol v Tisovci práve on priekopníkom racionálneho hospodárenia a poľnohospodárstva. Bol evanjelickým farárom, ktorý dbal na viac, ako len na duchovný život a snažil sa zlepšiť kvalitu života Tisovčanov.

  Výška grantu: 2100 €

  Počet hlasov: 330

  Tisovec

  Projekt podal: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania na Slovensku

 • Na priadkach

  Najstarší členovia občianskeho združenia naučia deti a mládež zručnostiam spracovania vlny česaním, mykaním, pradením na kolovrátku a tkaním na krosnách. Na výuku postavia dva drevené domčeky 4x5m pradiareň a tkáčsku dielňu, kde sa bude výuka odohrávať. Mladí ľudia celý proces spracovania vlny až po výrobu kroja zdokumentujú, osvoja si ho a budú prezentovať. Mladá generácia kroje i získané schopnosti predvedie počas tradície Kvetnej nedele, obchôdzkou v krojoch po obci s letečkom. Proces spracovania a výroby mladí ľudia zdokumentujú a budú prezentovať rovesníkom prostredníctvom komunikačných technológií.

  Výška grantu: 1300 €

  Počet hlasov: 22

  Vinosady

  Projekt podal: Občianske združenie Dlhovekosť

 • Včely pre každého

  Zámerom projektu je podpora v oblasti rozvoja a ochrany včiel, osveta v oblasti včelárstva a motivácia cieľových skupín ku konkrétnym činom, ktoré včelám pomôžu. Nosnou myšlienkou projektu je poskytnúť dvom rodinám možnosť mať včely a starať sa o ne pod dozorom odborného lektora (skúseného včelára)- nielen v rámci projektu, ale keď sa rozhodnú, tak počas ďalších nasledujúcich rokov. Na oplátku od nich bude OZ chcieť, aby pre ne vysadili minimálne jeden záhon plný medonosných rastlín a túto myšlienku posúvali ďalej podľa motta:"Zasaď kvet, potešíš včelu". Ako sprievodné aktivity projektu plánuje OZ pre všetky cieľové skupiny v letných mesiacoch zorganizovať zážitkové včelie exkurzie k včielkam a tiež tvorivé dielne, určené hlavne deťom. Počas týchto aktivít účastníkom zdôrazňujeme dôležitosť ochrany včiel pre našu obživu a hlavne uvedomenia si, akú obživu im poskytujeme my, ľudia. Lány monokultúr, ktoré z diaľky vyzerajú veľmi lákavo, sú v skutočnosti pre ne málo rozmanité, preto je dôležité podporovať biodiverzitu v celej krajine – vo forme výsadby medonosných druhov bylín, krov a drevín.

  Výška grantu: 2000 €

  Počet hlasov: 344

  Lúčky

  Projekt podal: Občianske združenie SLNKOTVOR

 • Medzigeneračná komunitná záhrada

  Ťahanovská záhrada je miestom pre aktívny i pasívny oddych, stretávanie, sebarealizáciu všetkých generácií, rodinné udalosti, voľnú hru a neformálne vzdelávanie detí. Na jej pozemku v blízkosti troch veľkých sídlisk má OZ zámer skvalitniť priestory komunitnej záhrady a rozšíriť rozvíjajúcu sa komunitu rodín i jednotlivcov. Vytvoriť zázemie, podmienky a bezplatne organizované voľnočasové aktivity pre ľudí a školské zariadenia z okolia, priestor pre neformálne vzdelávanie a spoločné trávenie času vo vekovo i inak zmiešanej komunite, ktorá prirodzene tvorí inkluzívne prostredie. Zámerom je zveľadiť záhradu ako aj susediaci priestor v obci a ponúknuť praktické semináre, aby záhrada bola spoločným a životaschopným priestorom podľa potrieb a predstáv komunity. Každo-týždennou aktivitou čítania knižiek deťom, sa zapoja seniori z okolia a dáme priestor rodičom na oddych a zdieľanie radostí i starostí. Na jar OZ zapojí všetkých členov komunity do spoločného záhradkárčenia a sadenia jedlých plodov. Seniori naučia deti variť tradičné jedlá a budú sa s deťmi spoločne tešiť z tvorivých nápadov a majstrovania už od útleho veku. OZ plánuje zorganizovať aktivity ako spoločné varenie gulášu, medzigeneračné dielne tradičných remesiel, ručných prác, súťaže, hry, zábavy a kultúrne programy v našom amfiteátri.

  Výška grantu: 2000 €

  Počet hlasov: 58

  Košice

  Projekt podal: Občianske združenie Ťahanovská záhrada

 • Poznávame, učíme sa, vonku nám je hej

  Cieľom projektu je príkladom starých rodičov učiť deti základy úcty k prírode- vybudovať v spolupráci s rodičmi a starými rodičmi v areáli Materskej školy Žabokreky jednoduchý krytý altán vhodný na výučbu vonku v každom počasí Okrem toho bude cieľom vybudovať so starými rodičmi vyvýšené záhony a s deťmi pestovať priamo na dvore MŠ jahody, základnú koreňovú zeleninu, šalát a kvetiny. Pri dennej starostlivosti o záhony naučiť deti úcte k živej prírode, dažďovej vode, vlastnoručne vypestovaným potravinám. Ku plnohodnotnému vybaveniu dvora MŠ by obec chcela pridať 3 work-out stroje v detskej veľkosti-pre motiváciu k zdravému pohybu, vytvoriť tak priestor pre lepšie spoznanie 3 generácií a ich nevyhnutného prepojenia v kolobehu odovzdávania skúseností a múdrosti životných cyklov.

  Výška grantu: 2000 €

  Počet hlasov: 6

  Žabokreky

  Projekt podal: Obec Žabokreky

 • Škôlka starých dobrých odrôd

  Projekt Škôlka starých dobrých odrôd obnoví ovocinársku tradíciu v lazníckej krajine medzi Novou Baňou a Kľakovskou dolinou. Jeho cieľom je vybudovať malú škôlku a sad na zachovanie miestnych starých odrôd ovocných stromov a aj zavedenie ďalších, ktoré sa do krajiny hodia. Na projekte budú participovať 4 generácie, deti, mládež, rodičia a starí rodičia. Tí starší naučia štepiť a zručnosti súvisiace so starostlivosťou o stromy, tí trochu mladší budú organizátormi a koordinátormi aktivít, tí mladší sa budú učiť, ale všetci spolu budú zbierať vrúble v lazníckej krajine a domácich sadoch, štepiť a sadiť. Spolu zaštepia 100 plánok a vytvoria z nich sad a časť plánok vysadíme do aleje starých odrôd ovocných stromov, ktorá vznikla v regióne vlani. Projekt však nie je len o sadení stromov, ale aj spoznávaní krajiny a prírody a budovaní vzťahu k nej. Pre všetky generácie je táto aktivita príležitosťou ako zmysluplne pomôcť komunite, ako sa rozvíjať a ako dobre využiť čas. A projekt má aj v dnešnej dobe nádherný prvok prepájania generácií na živej komunikačnej úrovni. Ani kúsok projektu sa nedá realizovať pri počítači. Celý súvisí s osobnou komunikáciou, návštevami štepárov, chodením po krajine, lazoch, pozorovaní, hľadaní.

  Výška grantu: 2000 €

  Počet hlasov: 29

  Horné Hámre

  Projekt podal: Občianske združenie Ľalia- združenie detí a rodičov

 • Kvetinová kaviareň

  Cieľom projektu je vytvoriť trojgeneračnú prírodnú kaviareň. Priestor pre tri generácie žien - matky s malými deťmi, tínedžerky a seniorky. Každá z nich prinesie do kaviarne vlastný tvorivý potenciál, vedomosti, zručnosti a skúsenosti. Prostredníctvom rôznych aktivít budú hľadať to, čo ich spája, čím sú si blízke. Vytvárať trvalé priateľstvá, komunitu plnú pochopenia, ktorá je schopná deliť sa a priložiť ruku k tomu, aby svet okolo nás bol krajší. Kaviareň pre seniorky - je to kaviareň, kde budú dôchodcov obsluhovať malé deti - u detí sa zameriavame na rozvoj reči, socializáciu a rozvoj samoobslužných zručností. U seniorov na komunikáciu (aby boli nútení rozprávať, komunikovať, odpovedať, nestrácali slovnú zásobu a trénovali pamäť...).Tínedžerky sa budú podieľať na príprave aktivít ako sú spoločenské hry, čítanie v tráve, premietanie filmov, kde môžu aktívne rozvíjať digitálne a komunikačné zručnosti.

  Výška grantu: 2100 €

  Počet hlasov: 11

  Nižná

  Projekt podal: Občianske združenie ZOEE

 • Záhrada, ktorá vzdeláva

  Záhrada, ktorá vzdeláva, je projekt, ktorý prepojí generácie. Spojí malých i veľkých, tých, ktorí sa chcú učiť s tými, ktorí vedia. Projekt, ktorý spojí myšlienky vzdelávania so zdravým životným štýlom a rozvojom krajiny smerom k trvalej udržateľnosti. Výsledok projektu - dažďová záhrada, poteší oko návštevníka Krásnych Sadov, podporí vzájomné odovzdávanie skúseností a zručností pri príprave a výsadbe záhrady a podporí využitie vody v krajine. Nadväzujúce workshopy budú ich účastníkov vzdelávať v oblasti starostlivosti o záhradu, v pestovateľskej činnosti či v téme zdravého životného štýlu a podpory nášho zdravia. Záhrada, ktorá vzdeláva je projekt ktorého výsledok pretrvá roky. Projekt s hlbokým posolstvom pre našu budúcnosť.

  Výška grantu: 2200 €

  Počet hlasov: 173

  Poprad

  Projekt podal: Letom Svetom n.o

 • Náladu si pokaziť nedáme, ping pong si vonku zahráme

  Stolný tenis je v obci obľúbeným športom s dlhoročnou tradíciou. Rok 2020 pripomenul, aké dôležité je mať možnosť športovať nie len v telocvični, ale aj na čerstvom vzduchu. Kým deti a mládež majú príležitosť zahrať si v rámci školy a krúžkov, dospelí a naši aktívni dôchodcovia túto možnosť nemajú. Preto všetkým nadšencom v Polianke bude vytvorený priestor na aktívne trávenie voľného času v priestoroch obecného športového areálu. V pláne je osadenie dvoch betónových ping pongových stolov, niekoľkých lavičiek, a tabule na turnajové skóre. Obec podporí projekt prípravou podkladu pre stoly a doplnením mobiliáru v okolí. Aktívni dôchodcovia sa už teraz tešia, že budú môcť započať tradíciu stolnotenisového turnaja, ktorú mali v pláne odštartovať tento rok. Mládež a rodičia sa nevedia dočkať, kedy budú mať stoly k dispozícii na aktívny relax po škole a práci. Zmienka o tomto projekte už rozžiarila nejednu tvár.

  Výška grantu: 2100 €

  Počet hlasov: 197

  Polianka

  Projekt podal: Občianske združenie 09414

 • Poďme spolu do záhrady!

  Projekt ponúka vytvorenie vzdelávacieho centra, ktoré poskytne priestor pre množstvo tvorivých dielní či vzdelávacích aktivít realizovaných priamo v školskej záhrade. Tvorcami a realizátormi budú pedagógovia školy, jednotlivé aktivity budú určené pre mestské aj okolité MŠ, ZŠ, SŠ, verejnosť a seniorov, s ktorými dlhodobo škola spolupracuje. Tematicky bude náplň centra rozdelená na dva okruhy: "Poďme spolu von!", "Poďme spolu vyrábať!". Účasť na jednotlivých aktivitách bude pre všetkých záujemcov bezplatná, podľa vlastného výberu témy aj termínu, jedinou podmienkou je chuť učiť sa inak. Chceme ukázať, že zážitkové vyučovanie je možné realizovať jednoducho, netradične a že učiť sa má zmysel v každom veku.

  Výška grantu: 1800 €

  Počet hlasov: 9

  Dolný Kubín

  Projekt podal: Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín

 • Detská krajčírska dielnička

  Cieľom projektu je spojiť 3 generácie pri praktických činnostiach spojených so šitím, vyšívaním a tvorením. Deti by sa pod záštitou rodičov, starých rodičov, či pani učiteliek oboznámili so šitím na šijacom stroji, samé by šili na detských šijacích strojoch Vyskúšali by si aj prácu s ihlou pri vyšívaní, strihaním látok, dotváraním produktov a ich výzdobou. Vytvárali by napr. oblečenia na vystúpenia, oblečenie pre detské profesie, šitie doplnkov do tried - adventné vrecúška, vrecúška na cvičenie, vytváranie didakt. pomôcok - napr. šitie geom. tvarov rôznych veľkostí, šitie bábok, kostýmov na divadielka a predstavenia, aktuálne aj rúška pre deti i starkých, šitie kvetov, paplónikov a oblečenia pre bábiky. Naučili by sa vyšívať najskôr umelými ihlami a potom aj ozajstnými.

  Výška grantu: 1000 €

  Počet hlasov: 147

  Kláštor pod Znievom

  Projekt podal: Materská škola Kláštor pod Znievom

 • Revitalizácia okolia drevenej kolkárne v Železníku

  Jedinečná a posledná drevená kolkáreň svojho druhu na Slovensku z roku 1906 postavená v Železníku je svedkom bohatej histórie baníctva v Železníku, ich kultúrneho a spoločenského života. Dnes stojí opustená a „pýta sa nás“ aký osud ju čaká. Cieľom projektu je kolkáreň zachrániť, obnoviť ju celú a prinavrátiť jej život rôznymi kultúrnymi podujatiami či koncertami. Takisto je snaha aby znovu plnila svoj účel. Jedinečný a veľký priestor pod korunami stromov potrebuje upratať, vyčistiť, či obnoviť niekedy krásnu a veľkú skalku okolo hudobného altánku, ktorý je súčasťou areálu kolkárne. Do verejných brigád sa zapoja všetky generácie ľudí, ktorí žijú na kolóniách v Železníku, obyvatelia okolitých obcí ale aj mladí aktívni ľudia z OZ Naša Revúca, ktorí pomáhajú pri projektoch v širokom okolí mesta. Projekt prispeje k záchrane poslednej drevenej kolkárne svojho druhu na Slovensku, pomôže zlepšiť sociálne prostredie a prispeje k rozvoju turizmu v menej rozvinutom regióne na Gemeri.

  Výška grantu: 2200 €

  Počet hlasov: 717

  Sirk - Železník alebo Revúca

  Projekt podal: Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska

 • Babka, dedko, čo to tu rastie? Babka, dedko, čo to tu žije?

  Hlavnou myšlienkou je vytvoriť v areáli školy komunitnú záhradu, miesto na stretnutia generácií a miesto, ktoré sa stane priestorom na spoločnú prácu, ale aj relax v príjemnom prostredí. Vytvoriť priestor, ktorý poskytne žiakom možnosť spoznávať bežné druhy rastlín pestovaných v dedinských záhradách (zeleninu, bylinky, liečivé rastliny, kvety, drobné ovocie), naučia sa ich pestovať a ďalej spracovať (sušením, kuchynskou úpravou). Rodičia a starí rodičia odovzdajú znalosti mladšej generácii. Naučia deti pestovať rastliny, starať sa o záhradu tak, aby dávala úžitok ľuďom, ale bola aj vhodným životným priestorom pre živočíchy, ktoré tento priestor obývajú. Projekt je výnimočný z hľadiska komunitného šírenia myšlienky návratu k prírode v jej pôvodnej kráse. Záhrada zároveň vytvorí priestor na sebarealizáciu žiakov, rodičov, seniorov vo voľnom čase. Naučí deti pestovať rastliny, sadiť stromy a starať sa o ne. Vytvorí priestor na spoluprácu, relax v prírodnom prostredí a pekné spomienky.

  Výška grantu: 2000 €

  Počet hlasov: 223

  Rimavská Sobota

  Projekt podal: Základná škola Pavla Dobšinského

 • Rekonštrukcia včelnice

  Včelári na Kysuciach, dlhodobo svojpomocne a vďaka grantovým výzvam rekonštruujú starú budovu vodárne, ktorá sa nachádza pri komunitnej včelnici v Povine. Vo včelnici sa konajú rôzne verejné podujatia (Včelárska nedeľa) ale aj rôzne besedy pre žiakov z Kysuckého Nového Mesta a okolia. Toto je aj dôvod prečo rekonštruujú túto starú nevyužívanú budovu vodárne na prednáškovú miestnosť, ktorú by tak mohli využívať práve na rôzne besedy a prednášky. Tým by včelnica dostala aj vzdelávací rozmer a mohli by tak šíriť povedomie nie len o včelárstve, ale aj o iných remeslách, ktoré sa v modernej dobe dostávajú do úzadia (drotárstvo, rezbárstvo, bylinkárstvo a iné). Výsledkom práce dobrovoľníkov bude zrekonštruovaná prednášková miestnosť. V budove vybudujú krb, a v prednáškovej miestnosti podlahu. Celú budovu pokryjú novou krytinou, keďže stará strecha preteká. Následne budú vzdelávať mládež o remeslách, ktoré upadajú do zabudnutia a ich inšpiráciou je práve záujem mladých ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac o týchto remeslách a uvedomenie si, aká je včela dôležitá pre ľudstvo. Naďalej chcú udržovať komunitu starších, zato skúsených včelárov a dať im priestor na realizáciu.

  Výška grantu: 2100 €

  Počet hlasov: 967

  Lodno

  Projekt podal: Občianske združenie Základná organizácia slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto

 • Veselá klubovňa

  Kopanica má tranzitný charakter a chýba tu bezpečné zázemie, kde by sa ľudia mohli stretávať a zmysluplne tráviť voľný čas. Vytvorením Veselej klubovne chce OZ oživiť prázdnu budovu a areál bývalej materskej školy tak, aby sa tu všetci, už od útleho veku a bez ohľadu na sociálnu situáciu rodiny, mohli spolu stretávať na bezpečnom a peknom mieste, zahrať sa, zašportovať si, stráviť čas pri dobrej knihe, pri kreatívnych činnostiach alebo len tak rozhovorom. Cieľom je ukázať ľuďom, že je možné svoj voľný čas tráviť aj bez techniky a bez nákupných centier. Do vytvorenia klubovne plánuje OZ zapojiť členov občianskeho združenia, ich rodinných príslušníkov a známych, ako aj ostatných obyvateľov. Deti, rodičia aj starí rodičia sa zapoja do úprav, zariaďovania, čistenia a skrášľovania priestorov, pomôžu pri prevádzke klubovne, ako aj pri organizovaní rôznych akcií.

  Výška grantu: 2100 €

  Počet hlasov: 244

  Horná Súča

  Projekt podal: Občianske združenie Veselá kopanica

Kontakt

Hana Tarabová
mobil: 0911 700 005
e-mail: hana.tarabova@365.bank
PDFinformácie o programe
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.