NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY vás pozýva zapojiť sa do štvrtého kola grantového programu Nápad pre 3 generácie.

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY vás pozýva zapojiť sa do štvrtého kola grantového programu Nápad pre 3 generácie. Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva. NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY poskytne finančné prostriedky na realizáciu grantov, ktoré majú zmysel pre komunitu, na ich realizácii sa budú spolu podieľať minimálne 2 generácie a nápady budú originálne a trvalo udržateľné.
Prihláste svoj dobrý nápad a získajte finančné prostriedky až do výšky 2 500 Eur na jeho realizáciu. Celkovo rozdelíme až 30 000 Eur.

Radi podporíme dobré nápady, ktoré nadchnú ďalších ľudí okolo vás a ich cieľom je niektorá z týchto tém:

  • Sociálna starostlivosť- riešenie sociálnych problémov komunity či znevýhodnených skupín obyvateľstva
  • Podpora vzdelávania- zdieľanie skúseností, zručností a vedomostí
  • Aktívne využitie voľného času, rozvoj telovýchovy, zdravý životný štýl a voľnočasové aktivity
  • Obnova/ úprava verejných priestranstiev, rozvoj životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt
  • Podpora umenia a tradičnej kultúry, zachovanie kultúrneho dedičstva
  • Projekty zamerané na podporu komunitného života

Kontakt

Hana Tarabová
správkyňa NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY
mobil: 0911 700 005
e-mail: nadacia@pabk.sk
PDFinformácie o programe
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.