Pre 3 Generacie

Chcete spájať generácie?
my vám pomôžeme
prihláste svoj nápad do 15.12.2020.

POŠTOVÁ BANKA vás pozýva zapojiť sa do piateho kola grantového programu Nápad pre 3 generácie. Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva.
POŠTOVÁ BANKA poskytne finančné prostriedky na realizáciu grantov, ktoré majú zmysel pre komunitu, na ich realizácii sa budú spolu podieľať minimálne 2 generácie a nápady budú originálne a trvalo udržateľné.
Prihláste svoj dobrý nápad do 15.12.2020 a získajte finančné prostriedky až do výšky 2 500 Eur na jeho realizáciu.
Vďaka programu je možné získať na realizáciu tých najlepších nápadov finančné prostriedky v celkovej maximálnej hodnote 30 000 eur.


Kontakt

Hana Tarabová
mobil: 0911 700 005
e-mail: nadacia@pabk.sk
PDFinformácie o programe
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.